5th International
Congress of Lip Cleft and Palate
26-28 October 2018 Baku, Azerbaijan
Turkish Cleft Lip and Palate Society
Society of Plastic Surgery Azerbaijan

00

DAYS

00

HOURS

00

MINUTES

00

SECONDS

Preliminary Program

09:00-17:00 Kayıt

08:00-09:00 Kayıt

09:00-09:30 Açılış Konuşmaları

Prof.Dr Nazim Qasımov Azerbeycan Hekimleri Tekmilleşdirme Enstitüsü Rektörü
Prof. Dr. Vaqıf Galander Kongre Başkanı
Prof.Dr. Figen Özgür Dudak Damak Yarıkları Derneği Eş Başkanı
Prof.Dr. Servet Doğan Dudak Damak Yarıkları Derneği Eş Başkanı

I.OTURUM
Oturum Başkanı:  Figen Özgür-Vaqıf Galander
09:30-10:15   Türkiye-Azerbaycan "Tıpta Seyir Defteri"
İbrahim Yıldırım
10:15-10:30   ARA

II.OTURUM
Oturum Başkanı:  Yağmur Aydın,Çingiz Rehimov,Mahir Aliyev
10:30-11:15  Yarık Dudak Burnu; Eşlik Eden Şekil Bozuklukları ve Onarımda Kişisel Bir Yöntem
İbrahim Yıldırım
11:15-11:30   Gebelikten Erişkin Hayata Dudak Damak Yarıklarının cerrahisinde öncelikler
Figen Özgür
11:30-11:45  Bebeklikten Erişkin Döneme Dudak Damak Yarıklarında Ortodontik Tedavi Yaklaşımları
Servet Doğan
11:45-12:00  Damak Yarıklarında Dil ve Konuşma Terapisi Yaklaşımları ve Müdahale
Maviş Emel Kulak Kayıkcı
12:30-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ

III.OTURUM
Oturum Başkanı:   Meral Kanbak,Dilqəm Məmmədov,Hasan Asadov
13:30-13:45   Çeşitli nedenlerle yaranmış dudak ve damak deformasyonlarına cerrahi yaklaşımlarımız
Vaqıf Galander
13:45-14:00   Fonksiyonel Damak Onarımı Yağmur Aydın
14:00-14:15   Son 5 yılda neleri farklı yapıyorum neleri değiştirmedim
14:15-14:30   Dudak ve Damak Yarığı olan Hastalarda alveolar yarığın ve dudak-damak burnunun restorasyon cerrahisi
Dilgem Mammadov
14:30-14:45  Dudak Yarığı Onarımında geç dönem sorunlar ve çözüm yolları
Zekeriya Tosun
14:45-15:15   ARA

IV.OTURUM
Oturum Başkanı: Servet Doğan,Yunis Yusubov ,Mircəfər Seyidov
15:15-15:30  Karma Dişlenme döneminde ortodontinin klinik önemi
Aslıhan Uzel
15:30-15:45   Dudak-Damak yarığı olgularında ortognatik cerrahi
Dilgem Mammadov
15:45-16:00   Dudak ve damak yarıkları ameliyatlarının erken ve geç sonuçları
Yunis Yusubov
16:00-16:15   komplikasyonlu dudak - damak yarıklı vakalara cerrahi yaklaşım
Mircafer Seyidov
16:15-17:30  SÖZEL BİLDİRİ
OTURUM BAŞKANI:  Nihal Kocaaslan

V.OTURUM
Oturum Başkanı:  Zekeriya Tosun,Hemid Rza Fethi,Hasan Asadov
09:00-09:15   Yüz ve dudak bölgesi deformasyonlarında yumuşak doku ve alveol bölgesinin kompleks cerrahi tedavisi
Cingiz Rahimov
09:15-09.30   Dudak-damak yarıklarına modern cerrahi yaklaşımlar
Adil Mammadov
09:30-09:45   Late treatment of cleft nasal deformity
Hemid Rza Fethi
09:45-10:00   Dudak ve Damak Yarığının embriyolojik gelişimi
Dilgem Mammadov
10:00-10:15   Dudak damak yarığı burnu onarımında zorlayıcı durumlar ve çözüm önerileri
Mert Çalış
10:15-10:30   Dudak Yarığına bağlı burun deformitelerine yaklaşım
Vüqar Alekberov
10:30-11:00   ARA

VI.OTURUM
Oturum Başkanı:   Hakan Ağır,Adil Mamedov,Vüqar Alekberov
11:00-11:15  Erken premaksilloalveolar ilerletmenin tek taraflı komplet dudak-damak yarıklarının restorasyonundaki rolü
Mahir Aliyev
11:15-11:30  Tek ve çift taraflı dudak ve damak yarıklarında cerrahi yaklaşımımız
Hasan Asadov
11:30-11:45  Dudak Damak Yarıklı bebeklerin beslenme sürecinin ve alternatif beslenme uygulamalarının analizi
Arda Küçükgüven
11:45-12:00  unilateral cleft lip repair
Hemid Rza Fethi
12:00-12:15   Median Yarıkların Genetik Analizi
Damla Fethiye Özdemir
12:15-13:30   ÖĞLE YEMEĞİ

VI.OTURUM
Oturum Başkanı:  Özhan Çelebiler,Taleh Nemetzade,Muhammed Davudov
13:30-13:45   The use of FAMM flap in repair of palatal fistula
Hemid Rza Fethi
13:45-14:00   Submüköz damak yarığı onarımında konuşma perspektifinden cerrahi seçenekler ve zamanlama
Mert Çalış
14:00-14:15  Alveolar yarık tedavisinde güncel yaklaşımlar ve kısıtlamalar
Gökhan Sert
14:15-14:30  Anthropometric examination and secondary cheilorhionplastry
Dr.Nigar Sultanova
14:30-14:45  Dudak damak yarıklı çocuklarda cerrahı yaklaşım protokolumuz.
Dr.Anar Yusubov
14:45-15:15  ARA
15:15-16:15   SÖZEL BİLDİRİ

Departure

3

Days

20

Speakers

2

Workshops

30

Hours