5th International
Congress of Lip Cleft and Palate
27-28 October 2018 Baku, Azerbaijan
Turkish Cleft Lip and Palate Society
Society of Plastic Surgery Azerbaijan

00

DAYS

00

HOURS

00

MINUTES

00

SECONDS

Preliminary Program

09:00-17:00 Kayıt Qafqaz City Baku Hotel

08:00-09:00 Kayıt

09:00-09:30 Açılış Konuşmaları

Prof.Dr Nazim Qasımov Azerbeycan Hekimleri Tekmilleşdirme Enstitüsü Rektörü
Prof. Dr. Vaqıf Galander Kongre Başkanı
Prof.Dr. Figen Özgür Dudak Damak Yarıkları Derneği Eş Başkanı
Prof.Dr. Servet Doğan Dudak Damak Yarıkları Derneği Eş Başkanı

I.OTURUM
Oturum Başkanı:  Figen Özgür-Vaqıf Galander
09:30-10:15   Türkiye-Azerbaycan "Tıpta Seyir Defteri"
İbrahim Yıldırım
10:15-10:30   ARA

II.OTURUM
Oturum Başkanı:  Yağmur Aydın,Çingiz Rehimov,Mahir Aliyev
10:30-11:15  Yarık Dudak Burnu; Eşlik Eden Şekil Bozuklukları ve Onarımda Kişisel Bir Yöntem
İbrahim Yıldırım
11:15-11:30   Gebelikten Erişkin Hayata Dudak Damak Yarıklarının cerrahisinde öncelikler
Figen Özgür
11:30-11:45  Bebeklikten Erişkin Döneme Dudak Damak Yarıklarında Ortodontik Tedavi Yaklaşımları
Servet Doğan
11:45-12:00   Damak Yarıklarında Dil ve Konuşma Terapisi Yaklaşımları ve Müdahale
Maviş Emel Kulak Kayıkcı
12:00-12:15   Dudak ve Damak yarıklı çocuklarda farklı yaş dönemlerinde komple tanı
Dudnik O.B, Memmedov A.A
12:15-12:30   Dudak Damak yarıklarında anestezi yönetimi
Prof.Dr. Meral Kanbak
12:30-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ-POSTER SUNUMLARI

III.OTURUM
Oturum Başkanı:   Meral Kanbak,Dilqəm Məmmədov,Hasan Asadov
13:30-13:45   Çeşitli nedenlerle yaranmış dudak ve damak deformasyonlarına cerrahi yaklaşımlarımız
V.Qələndərov, İbrahimova.G , İbrahimova. S , Cəlilova.G , Abdullayev.E.
13:45-14:00   Fonksiyonel Damak Onarımı
Yağmur Aydın
14:00-14:15   Son 5 yılda neleri farklı yapıyorum neleri değiştirmedim
Hakan Ağır
14:15-14:30   The use of FAMM flap in repair of palatal fistula
Hemid Rza Fethi
14:30-14:45  Dudak Yarığı Onarımında geç dönem sorunlar ve çözüm yolları
Zekeriya Tosun
14:45-15:00  Unilateral Dudak ve Damak yarıklı çocukların vidalarla ortodontik cerrahi müdahile protokolü
Mazurina L.A, Mammadov A.A
14:45-15:15   ARA

IV.OTURUM
Oturum Başkanı: Servet Doğan,Yunis Yusubov ,Mircəfər Seyidov
15:15-15:30  Karma Dişlenme döneminde ortodontinin klinik önemi
Aslıhan Uzel
15:30-15:45   Plastik cerrahide kök hüceyrelerin kulanılmasinın muasir asapektleri
Əbilov.S , Təbrizi.S, Babayeva.V, Məmmədova.G, Qafarov.M, Ömərov .T, Bayramlı.G, Bayramov. N
15:45-16:00   Dudak ve damak yarıkları ameliyatlarının erken ve geç sonuçları
Yunis Yusubov
16:00-16:15   komplikasyonlu dudak - damak yarıklı vakalara cerrahi yaklaşım
Mircafer Seyidov
16:15-17:30  SÖZEL BİLDİRİ
OTURUM BAŞKANI:  Nihal Kocaaslan- Aslıhan Uzel- Rauf Kerimov
19:30-21:00 Gala Dinner (Shirvanshah Museum Restaurant)

S01: Dudak damak yarıklı bireylerde servikal vertebra anomalilerinin değerlendirilmesi
Ege Doğan, Gülen Özses Ergican, Servet Doğan

S02: Geç dönem modifiye latham apareyi uygulanan unilateral dudak damak yarikli bir hastanin değerlendirilmesi: vaka raporu
Esra Yüksel Coşkun , Elçin Esenlik

S03: Tek taraflı dudak damak yarikli bireylerde alt-ramec protokolü ile maksiller protraksiyonun yumuşak ve sert dokular üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi
Ege Doğan, Özlem Seçkin

S04: Tek Taraflı Dudak-Damak Yarıklı Bireylerde Transvers İskeletsel Ölçümlerin Değerlendirilmesi
Hande Görücü-Coşkuner, Ezgi Atik, Bengisu Akarsu-Güven, Müge Aksu

S05: Dudak damak yarıklı bireylerde 3 boyutlu yüz görüntüleme yöntemi ile yumuşak doku değerledirmesi
Selin Alpağan Özdemir, Elçin Esenlik
S06: Alveol Klefti Onarımı Sonrası Kemik Sağkalımın Hacminin 3D Bilgisayarlı Tomografi ile Hesaplanması ve Başarı Oranının Hesaplanması
Nihal Durmuş Kocaaslan, Nazım Ramazanov, Özhan Çelebiler

S07: Alveolar Bone Defect Repair with Medial Femoral Condyle Flap: Case Report
Melekber Çavuş Özkan, Ulvi Hasanov, Bülent Saçak, Özhan Çelebiler

S08: Dudak Damak Yarıklı Hastalarda Ortognatik Cerrahide Farklı Yaklaşımlar
Nihal Durmuş Kocaaslan, Ulvi Hasanov, Derya Germeç Çakan, Özhan Çelebiler

S09: Kliniğimizde Tedavi Gören Dudak Damak Yarıklı Hastaların Retrospektif olarak Değerlendirilmesi
Nihal Durmuş Kocaaslan, Nazım Ramazanov, Özhan Çelebiler

S10: Serbest Medial Femoral Kondil Flebi ile Alveoler Kemik Defektinin Onarımı : Olgu sunumu
Melekber Çavuş Özkan, Ulvi Hasanov, Bülent Saçak, Özhan Çelebiler

S11: Üç gelişim döneminde Tennison ve Millard dudak onarım yöntemlerinde burun sonuçlarının karşılaştırılması
Abdullah Ünlü ,Şeyda Güray Evin , Mustafa Sütçü, Osman Akdağ , Zekeriya Tosun

S12: Yarık dudak hastalarında üst dudak hacim eksikliğinin giderilmesinde dermofat greft ile yağ grefti etkinliğinin karşılaştırılması
Şeyda Güray Evin, Abdullah Ünlü, Mustafa Sütçü, Osman Akdağ, Zekeriya Tosun

S13: Yarık Dudak Ve Damak Onarım Serüveninde Final: Maksiller Distraksiyon
Cemil Işık, Nıjat Majıdov, Mustafa Sütçü, Osman Akdağ, Zekeriya Tosun
S14: Zorlu dudak damak yarığı hastalarının multidisipliner yaklaşım ile yönetiminde 20 yıllık deneyim: Cerrahpaşa ekibi
Anıl Demiröz, Yağmur Aydın

V.OTURUM
Oturum Başkanı:  Zekeriya Tosun,Hemid Rza Fethi,Hasan Asadov
09:00-09:15   Yüz ve dudak bölgesi deformasyonlarında yumuşak doku ve alveol bölgesinin kompleks cerrahi tedavisi
Cingiz Rahimov
09:15-09.30   Dudak-damak yarıklarına modern cerrahi yaklaşımlar
Adil Mammadov
09:30-09:45   Late treatment of cleft nasal deformity
Hemid Rza Fethi
09:45-10:00   Dudak ve Damak Yarığının embriyolojik gelişimi
Dilgem Mammadov
10:00-10:15   Dudak damak yarığı burnu onarımında zorlayıcı durumlar ve çözüm önerileri
Mert Çalış
10:15-10:30   Dudak Yarığına bağlı burun deformitelerine yaklaşım
Vüqar Alekberov
10:30-11:00   ARA

VI.OTURUM
Oturum Başkanı:   Hakan Ağır,Adil Mamedov,Vüqar Alekberov
11:00-11:15  Erken premaksilloalveolar ilerletmenin tek taraflı komplet dudak-damak yarıklarının restorasyonundaki rolü
Mahir Aliyev
11:15-11:30  Tek ve çift taraflı dudak ve damak yarıklarında cerrahi yaklaşımımız
Hasan Asadov
11:30-11:45  Dudak Damak Yarıklı bebeklerin beslenme sürecinin ve alternatif beslenme uygulamalarının analizi
Arda Küçükgüven
11:45-12:00  unilateral cleft lip repair
Hemid Rza Fethi
12:00-12:15   Median Yarıkların Genetik Analizi
Damla Fethiye Özdemir
12:15-12:30   Bilateral dudak ve damak yarığının tedavisinde mini vidaların kullanımı
Ocaqquliyeva G.E, Memmedov A.A,Blinder Z.A
12:30-13:30   ÖĞLE YEMEĞİ-POSTER SUNUMLARI

POSTER SUNUMLARI
P1: Modifiye latham apareyi uygulanan unilateral dudak damak yarikli bir hastada tedaviyle meydana gelen değişikliklerin incelenmesi: vaka raporu
Esra Yüksel Coşkun , Elçin Esenlik

P2: Hafif düzey Islık deformitesinin düzeltilmesinde yeni bir teknik önerisi: Kanca flep
Şeyda Güray Evin,Erden Erkut Erkol, Mustafa Sütçü, Osman Akdağ, Zekeriya Tosun

P3: Mecburi Hizmet Bölgelerinde İkinci Basamak Sağlık Kurumlarında Dudak Yarığı Tedavi Tecrübelerimiz ve Karşılaştığımız Zorluklar
Burak Sercan Erçin

P4: Tek Taraflı Dudak Yarıklarında Tennison-Randall Tekniği ile Onarım
İbrahim Tabakan, Emrah Efe Aslaner, Rauf Kerimov

P5: Van der Woude Sendromuna bağlı pittinglerin tedavisine pantografik ilerletme flebi ile onarım- Olgu sunumu
Burak Sercan Erçin

P6: Yarık Dudak Burnu Cerrahisinde Mikrofat Greftin Kullanmanın Avantajları
Nuh Evin , Abdullah Ünlü , Osman Akdağ , Zekeriya Tosun

VII.OTURUM
Oturum Başkanı:  Özhan Çelebiler,Taleh Nemetzade,Muhammed Davudov
13:30-13:45   Dudak ve Damak Yarığı olan Hastalarda alveolar yarığın ve dudak-damak burnunun restorasyon cerrahisi
Dilgem Mammadov
13:45-14:00   Submüköz damak yarığı onarımında konuşma perspektifinden cerrahi seçenekler ve zamanlama
Mert Çalış
14:00-14:15  Dudak-Damak yarığı olgularında ortognatik cerrahi
Dilgem Mammadov
14:15-14:30  Lipnoz deformitelerinde sekonder onarimler
Nigar Sultanova
14:30-14:45  Dudak damak yarıklı çocuklarda cerrahı yaklaşım protokolumuz.
Dr.Anar Yusubov
14:45-15:00   Alveolar yarık tedavisinde güncel yaklaşımlar ve kısıtlamalar
Gökhan Sert
15:00-15:15   Primer Dudak Damak Onarımı Sonrası Yoğun Bakım
Murat Kara
15:15-15:30   Bilateral Dudak ve Damak yarıklı hastalarda geleneksel sefolometrik analizler
Zangiyeva O.T, Mammadov A.A
15:30-15:45   Prenatal teshis ve konsultasyonun , sorgunun verinliliyinin değerlendirilmesi
Maclennan A.B, Mammadov A. A
15:45-16:00   KAPANIŞ
16:00-16:30   ARA

Departure

Ilkin Proqram

09:00-17:00 Qeydiyyat Qafqaz City Baku Hotel

08:00-09:00 Qeydiyyat

09:00-09:30 Açılış nitqləri

Prof.Dr. Nazim Qasımov, ADHTİ rektoru
Prof.Dr. Vaqif Qələndərli, Konqresin sədri
Prof.Dr. Figen Özgür, Dodaq Damaq Yarıqları Birliyinin sədri
Prof.Dr. Servet Doğan, Dodaq Damaq Yarıqları Birliyinin sədri

I sessiya
Moderatorlar:  Figen Özgür, Vaqif Qələndərli
09:30-10:15   Turkiyə Azərbaycan “ Tibdə baxış dəftəri”
İbrahim Yıldırım(Konfransın Fəxri Başkanı)
10:15-10:30   Fasilə

II Sessiya
Moderatorlar:  Yağmur Aydın, Çingiz Rəhimov, Mahir Əliyev
10:30-11:15  Dodaq yarığı burnu; yanaşı deformasiyalar və bərpada fərdi yanaşma
İbrahim Yıldırım
11:15-11:30   Hamiləlikdən yetkin həyata dodaq damaq yarıqlarının cərrahiyyəsində öncəliklər
Figen Özgür
11:30-11:45  körpəlikdən yetkin dövrə dodaq damaq yarıqlarında ortodentik müalicə yanaşmaları
Servet Doğan
11:45-12:00   Damaq yarıqlarında dil və danışıq terapiyası yanaşmaları və müdaxilə
Maviş Emel Kulak Kayıkcı
12:00-12:15   Dodaq və Damaq Yarıqlı uşaqlarda müxtəlif yaş dövrlərində kompleks diaqnostika
Dudnik O.B, Məmmədov A.A
12:30-13:30 Nahar Fasiləsi

III Sessiya
Moderatorlar:   Meral Kanbak ,Dilqəm Məmmədov ,Həsən Əsədov
13:30-13:45   Fərqli səbəblərdən yaranmış Dodaq və Damaq Yarığı deformasiyalarına cərrahi yanaşma
Vaqif Qələndərli
13:45-14:00   Funksional Damak Bərpası
Yağmur Aydın
14:00-14:15   Son beş ildə nələri fərqli edirəm, nələri dəyişmədim
Hakan Ağır
14:15-14:30   Damaq fistulunun bərpasında “FAMM flap”-in istifadəsi
Həmid Rza Fəthi
14:30-14:45  Dodaq yarığı bərpasında gecikmiş ağırlaşmalar və həlli yolları
Zekeriya Tosun
14:45-15:00  Unilateral Dodaq və Damaq Yarıqlı uşaqların vintlərlə cərrahi müdaxiləönü ortodontik protakolu
Mazurinna L.A, Məmmədov A.A
15:00-15:15   Fasilə

IV Sessiya
Moderatorlar: Servet Doğan ,Yunis Yusubov, Mircəfər Seyidov
15:15-15:30  Qarışıq Dişləm dövründə Ortodontiyanın klinik önəmi
Aslıhan Uzel
15:30-15:45   Plastik Cərrahiyyədə kök hüceyrələrin istifadə olunması və müasir aspektləri
Nuru Bayramov
15:45-16:00   Dodaq Damaq Yarıqları əməliyyatlarının erkən və gec nəticələri
Yunus Yusubov
16:00-16:15   Ağırlaşmış Dodaq Damaq Yarıqlı vəziyyətlərdə cərrahi Yanaşma
Mircəfər Seyidov
16:15-17:30  Hesabat
Iclas rəhbəri :  Nihal-Kocaaslan-Aslihan Uzel-Bakı

S01: Dodaq damaq yarıqlı xəstəliklərdə servikal vertebra anomaliyalarının dəyərləndirilməsi
Ege Doğan,Gülən Özses Ergican,Servet Doğan

S02: Gecikmiş modifikasiya edilmiş latham üsulu ilə unilateral Dodaq-damaq yarıqlı bir xəstənin dəyərləndirilməsi
Esra Yüksəl Coşqun,Elçin Esenlik

S03: Tək tərəfli dodaq-damaq yanıqlı xəstələrdə alt-ramec protokolu ilə maksillər protaksionun yumşaq və sərt toxuma üzərindəki təsirlərinin dəyərləndirilməsi
Ege Doğan,Özlem Çelik

S04: Tək tərəfli dodaq-damaq yarıqlı xəstələrdə köndələn skelet ölçülərin dəyərləndirilməsi
Hande Görücü Coşkuner,Ezgi Atik ,Bengisu Akarsu-Güven,Müge Aksu

S05: Dodaq-damaq yarıqlı xəstələrdə 3 ölçülü üz görüntüləmə yöntəmiylə yumşaq toxuma dəyərləndirilməsi
Selin Alpağan Özdemir,Elçin Esenlik
S06: Alveolan yarığı bərpası sonrası sümük göstəricilərinin həcminin 3 D kompyuter tomoqrafiyası ilə hesablanması və müvəffəqiyyət dərəcəsinin hesablanması
Nihal Durmuş Kocaaslan,Nazım Ramzanov ,Özhan Çelebiler

S07: Alveolyar sümük defektinin femaral condili fleblə bərpası
Melekber Çavuş Özkan,Ulvi Hasanov ,Bülent Saçak,Özhan Çelebiler

S08: Dodaq damaq yarıqlı xəstələrdə ortoqnatik cərrahiyyədə fərqli üsullar
Nihal Durmuş Kocaaslan,Ulvi Hasanov,Derya Germeç Çakan,Özhan Çelebiler

S09: Xəstəxanada müalicə alan dodaq –damaq yarıqlı xəstələrinin retro- spektiv dəyərləndirilməsi
Nihal Durmuş Kocaaslan,Nazım Ramazanov,Özhan Çelebiler

S10: Sərbəst medial femoral-kondil flebi ilə alveolar sümük deffektinin bərpası:Vəziyyət hesabatı
Melekber Çavuş Özkan,Ülvi Hasanov ,Bülent Saçak,Özhan Çelebiler

S11: 3 inkişaf dönəmində tennision və millard üsuluyla dodaq bərpasının, burun nəticələri ilə qarşılaşdırılması
Abdullah Ünlü ,Şeyda Güray Evin ,Mustafa Sütçü ,Osman Akdağ ,Zekeriya Tosun

S12: Dodaq yarıqlı xəstələrdə üst dodaq həcminin bərpasında dermofat və yağ qreyflərinin qarşılaşdırılması
Şeyda GürayEvin,Abdullah Ünlü,Mustafa Sütçü,Osman Akdağ,Zekeriya Tosun

S13: Dodaq və damaq yarığının bərpası . Final: Maksillər Distraksiya
Cemil İşık,Nijat Majıdov,Mustafa Sütçü,Osman Akdağ,Zekeriya Tosu
S14: Ağır dərəcəli dodaq-damaq yarığı xəstələrinin multidisiplinar Yanaşma ilə üsulun 20 illik təcrübəsi.Cərrahpaşa komandası.
Anıl Demiröz,Yağmur Aydın

V Sessiya
Moderatorlar:  Zekeriya Tosun, Həmid Rza Fəthi ,Həsən Əsədov
09:00-09:15   Üz və Dodaq nahiyyəsi deformasiyalarında yumşaq toxuma və alveol bölgəsinin kompleks cərrahi müalicəsi
Çingiz Rəhimov
09:15-09.30   Dodaq və Damaq Yarıqlı yenidoğulmuşlarda dodağın erkən cərrahi rekonstruksiyası
Adil Məmmədov
09:30-09:45   Burun yarığı deformasiyasının gecikmış müalicəsi
Həmid Rza Fəthi
09:45-10:00   Dodaq və Damaq Yarığının embrioloji inkişafi
Dilqəm Məmmədov
10:00-10:15   Dodaq və Damaq yarığı burnu müalicəsində məcburi vəziyyətlər və həlli yolları
Mert Çalış
10:15-10:30   Dodaq yarığı ilə əlaqəli Burun deformasiyalarında yanaşma
Vüqar Ələkbərov
10:30-11:00   Fasilə

VI Sessiya
Moderatorlar:   Hakan Ağır, Adil Məmmədov, Vüqar Ələkbərov
11:00-11:15  Erkən premaksilloalveolar irəlilətmənin birtərəfli komplet dodaq damaq yarıqlarının restorasiyasındakı rolu
Mahir Əliyev
11:15-11:30  Tək və cüt tərəfli dodaq və damaq yarıqlarında cərrahi yaxınlaşmamız
Həsən Əsədov
11:30-11:45  Dodaq damaq yarıqlı körpələrin qidalanma müddətinin və alternativ qidalanma tətbiqlərinin analizi
Arda Küçükgüvən
11:45-12:00  Birtərəfli dodaq yarığı bərpası
Həmid Rza Fəthi
12:00-12:15   Median yarıqların genetik analizi
Damla Fethiye Özdəmir
12:15-12:30   Bilateral Dodaq və Damaq yarığının müalicəsində mini vintlərin istifadəsi
Ocaquliyeva G.E, Məmmədov A.A, Blinder Z.A
12:30-13:30   Nahar fasiləsi

VII Sessiya
Moderatorlar:  Özhan Çelebi, Tale Nemətzadə, Məhəmməd Davudov
13:30-13:45   Dodaq və damaq yarığı olan xəstələrdə alveolyar yarığın və Dodaq damaq burnunun bərpası cərrahiyyəsi
Dilqəm Məmmədov
13:45-14:00   Submukoz Damaq yarığı bərpasında danışma perspektivində cərrahi seçimlər və zamanlama
Mert Çalış
14:00-14:15  Dodaq Damaq Yarığı zamanı ortognatik cərrahiyyə
Dilqəm Məmmədov
14:15-14:30  Lipnoz Deformasiyalarinda ikincili bərpa
Nigar Sultanova
14:30-14:45  Dodaq Damaq yarıqlı uşaqlarda cərrahi yanaşma protokolu
Anar Yusubov
14:45-15:00   Alveolyar yarıq müalicəsində gündəlik yanaşmalar və məhdudiyyətlər
Gökhan Sert
15:00-15:15   Birincili Dodaq Damaq bərpası sonrası reanimasiya
Murat Kara
15:15-15:30   Bilateral Dodaq və Damaq Yarıqlı xəstələrdə ənənəvi sefolometrik analizlərbiq
Zəngiyeva O.T,Məmmədov A.A
15:30-15:45   Prenatal diaqnostika və konsultasiyanın, sorğunun effektivliyinin qiymətləndirilməsi
Maklennan A.B, Məmmədov A.A
15:45-16:00   Qapanış
Poster təqdimatı
P1: Lafham texnikası tədbiq olunan dodaq-damaq yarıqlı xəstələrdə müalicə zamanı meydana gələn dəyişikliklərinin incələnməsi:
Esra Yüksel Coşkun , Elçin Esenlik

P2: Yüngül səviyyə islık deformasiyalarının düzəldilməsində yeni üsullar Qarmaq flebi
Şeyda Güray Evin,Erden Erkut Erkol, Mustafa Sütçü, Osman Akdağ, Zekeriya Tosun

P3: Məcburi xidmət bölgələrində ikinci dərəcəli səhiyyə müəssisələrində dodaq yarığı müalicəsində təcrübələrimiz və qarşılaşdığımız çətinliklər.
P4: Bir tərəfli dodaq yanıqlarının Tennison-Randall üsulu ilə bərpası.
İbrahim Tabakan, Emrah Efe Aslaner, Rauf Kerimov

P5: Van der Üoude sindiromuna bağlı pittinqlərin müalicəsində artırma flebləri ilə bərpa-Vəziyyət hesabatı

P6:Dodaq burun cərrahiyyəsində mikrofat qrefin istifadəsinin üstünlükləri.
Nuh Evin , Abdullah Ünlü , Osman Akdağ , Zekeriya Tosun

Departure