5th International
Congress of Lip Cleft and Palate
26-28 October 2018 Baku, Azerbaijan
Turkish Cleft Lip and Palate Society
Society of Plastic Surgery Azerbaijan

Değerli Üyelerimiz,
V.Uluslararası Dudak Damak Yarıkları Kongresi, 26-28 Ekim 2018 tarihleri arasında Bakü-Azerbeycan’da yapılacaktır. Kongre web sayfamıza ddy2018.org adresinden ulaşabilirsiniz. Sözel ve Poster Bildirilerinizi 1 Ekim 2018 tarihine kadar ddydernegi@gmail.com adresine gönderebilirsiniz.

Bildiri Formatı:
ÖZET Yazım Kuralları
• Sözel veya Poster bildiri olduğu belirtilmelidir.
• Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmalıdır
• Maksimum 250 sözcük içermelidir. Amaç, Yöntem, Bulgular, Sonuç ve Öneriler alt başlıklarını içermelidir.
• Araştırmacıların, ad-soyad, kurum bilgileri ve sorumlu araştırmacının iletişim bilgileri belirtilmelidir.
• Çalışma Başlığı Yazılmalıdır
• Sayfa kenar boşlukları sağ, sol, alt ve üst 2,5 cm olarak ayarlanmalıdır. Özetin dışındaki metin Times New Roman 12 punto 1 satır aralığı ile iki yana yaslanarak yazılmalıdır.